header_eleje header_atmenet header_kozepe header_vege

Műanyag nyílászárók beépítése


3

Műanyag nyílászárók
A tok- és szárnyprofilok a hőáramra merőleges irányban legalább 5-kamrás kialakításúak. A merevítéskamrát úgy kell dimenzionálni, hogy minimum 35 mm beépítési mélységű merevítés elférjen benne. Az ablakprofil beépítési mélysége legalább 70 mm. A falctúlnyúlások 20 mm-esek. A vasalatrögzítés alapvetően 3 pvc falon, vagy kiegészítésként acél merevítésen keresztül történik. Az elemeket alapvetően a profilgyártó irányelveinek megfelelően kell merevíteni. Statikai értelmezés szempontjából az i.f.t. Rosenheim méretezési táblázata a mérvadó.


Keretkialakítások
A kemény pvc profilok hegesztéses keretkialakítására a DVS 2207, 25. része az irányadó. A hegesztési varrat horonymarással munkálandó meg. Alternatív megoldásként a REHAU kontúreljárás is alkalmazható. A hegesztéseket külön kiegészítő anyag hozzáadása nélkül, homogén módon kell kivitelezni, és tisztán el kell dolgozni. A szárny- és tokosztók mechanikus bekötéssel vagy behegesztéssel rögzítendők.

Vasalatok
A vasalatokat a DIN 18357 szabvány szerint kell kialakítani. A vasalatokat alaktartóan és teherhordó módon kell a profilokhoz rögzíteni. Az MSZ EN 107:1992 (Ablakok mechanikai vizsgálatai) szabvány követelményeinek meg kell felelni.

Víztelenítés
A tok víztelenítését és az üvegfalc nyomáskiegyenlítését a profilgyártó feldolgozási irányelvei alapján kell kialakítani. A vízkivezetésnek egy önálló víztelenítési kamrán keresztül kifelé kell történnie. Az üvegfalc nyomáskiegyenlítését mindenképpen meg kell oldani. Ehhez a rendszerek szintén egy önálló előkamrával rendelkeznek. A vízkivezető nyílásokat a direkt szélbehatástól alapvetően műanyag takaró sapkákkal kell védeni. Arra feltétlenül ügyelni kell, hogy a víz ne az ablakpárkánynál, a padlóburkolatnál vagy hasonló helyen távozzon. A vízkivezetést feltétlenül ellenőrzötten kell megoldani.

Üvegezés
Az üvegezés az „Institutes des Glaserhandwerkes für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar“ technikai irányelvei szerint történjen. A tömör betétek beépítése értelemszerűen hasonló. Az üvegvastagságok meghatározása az érvényes technikai szabályok szerint történjen. Kiegészítő terhelések esetén ezt figyelembe kell venni az adott üvegszerkezetnél. Üvegezésnél a hőszigetelő üveg- és a tömítőanyag gyártójának előírásait be kell tartani.

Rögzítés az épületszerkezethez
Az elemek rögzítése a szerkezeti részletrajzok szerint történhet. Ügyelni kell arra, hogy a rögzítőelem az ablakszerkezetre ható erőket problémamentesen át tudja adni az épületszerkezetre, és az ablakelem mozgásait, hőmozgásait, valamint az épületszerkezet alakváltozásait fel tudja venni. A rögzítési pontok maximális távolsága nem lépheti túl a 70 cm-t. A sarkoknál, illetve az osztásoknál a rögzí- tési pont távolsága legalább 15 cm legyen a profil belső élétől. Minden rögzítőelemnek korrózió ellen védettnek kell lennie. Ezen kívül a rendszergazda szerelési irányelvei is betartandók.

Épületszerkezethez történő tömítés és szigetelés
Az épületszerkezet és a nyílászáró közötti fugánál kialakuló teret hőszigeteléssel kell kitölteni. A fugaszélesség meghatározásánál figyelembe kell venni a nyílászárón fellépő élhossz-változásokat (hőtágulás), az épületszerkezet mozgásait, illetve a tömítőanyagok megengedett alakváltozási határértékeit (max. összenyomottság, ill. kitágulás). Nem szabad bitumen tartalmú tömítőanyagot használni. Az időjárás hatásainak kitett oldalon a fugának csapóeső-állónak és tartósan rugalmasnak kell lennie. A beltér felől a fugának légzárónak és tartósan rugalmasnak kell lennie. Ügyelni kell arra, hogy a fuga belső oldalának páradiffúziós szempontból tömítettebbnek kell lennie, mint a külső oldalnak. A tömítési- és szigetelési rendszert a megrendelőnek kell kiválasztania a fal felépítésének és a meglévő adottságok figyelembe vételével. Tömítésnél és szigetelésnél az alábbi anyagok használandók.


footer_eleje footer_atmenet footer_vege